AÇIK RIZA BEYANI

Op. Dr. Orkun Uyanık tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanan  Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, ayrıca konuya ilişkin tarafıma sözlü bilgi verildiğini,

Aydınlatma Metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçlarına, toplanma yöntemleri ve hukuki sebeplerine, verilerimin aktarılabileceği zorunlu hallere, veri güvenliği kapsamında alınan tedbirlere ve verilerimin korunmasına yönelik başvuru haklarıma dair bilgilendirildiğimi,

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerimde dahil olmak üzere tüm kişisel verilerimin yukarıdaki esaslar çerçevesinde kaydedilmesini, saklanmasını ve sayılan zorunlu hallerde aktarılmasını,

Sunulan tıbbî teşhis, tedavi, bakım ve kontrol hizmetleri ile uygulamalarına ilişkin yenilik ve gelişmelerin bildirilmesini, süreklilik arz eden tedaviler için gelen randevu tarihlerinin hatırlatılmasını,

Paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri bildireceğimi,

Ayrıca Op. Dr. Orkun Uyanık Gülmeden tarafından, tarafıma e-posta, sms gönderilmesini ve mobil araçlarla iletişim kurulmasını AÇIK RIZAM İLE KABUL EDERİM.

Ad Soyad

E-mail

Tel

İmza